eInvoice Portal

Tra cứu hóa đơn điện tử phát hành bằng chương trình Lava

Tra cứu hóa đơn

Tra cứu hóa đơn với mã số thuế người mua và mã bảo mật.

Bấm vào đây»

Hóa đơn của người bán

Dành cho đơn vị phát hành hóa đơn bằng Lava. Cần biết mã số thuế người bán và mã bảo mật

Bấm vào đây»

Hóa đơn của người mua

Dành cho người mua, nhận hóa đơn điện tử phát hành bằng chương trình Lava. Cần biết mã số thuế người mua và mã bảo mật

Bấm vào đây»